Bekendmakingen

Elk lokaal bestuur is verplicht om reglementen en verordeningen bekend te maken op hun website. Ook de openbare onderzoeken over aanvragen van omgevingsvergunning worden via de gemeentelijke website bekendgemaakt. Via de 'Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht' kan je tegen een besluit een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid.

Raadpleegomgeving Sint-Pieters-Leeuw (vanaf 2 september 2019)

De agenda, notulen, reglementen, verordeningen en lijsten met besluiten vanaf 2 september 2019 van diverse organen vind je terug in onze online raadpleegomgeving.

Besluiten van de politieraad van 16 oktober 2019

Raadpleeg hier een lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van de politieraad van 16 oktober 2019.

Politiebesluit: wijziging in het captatieverbod

Het captatieverbod werd gewijzigd.

Bekendmakingen uit de RMW van 26 september 2019

Raadpleeg hier de bekendmakingen, de reglementen en de verordeningen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 september 2019.

Bekendmakingen uit de gemeenteraad van 26 september 2019

Raadpleeg hier de bekendmakingen, reglementen en verordeningen van de gemeenteraad van 26 september 2019.

Besluiten van de politieraad van 18 september 2019

Raadpleeg hier een lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van de politieraad van 18 september 2019.

Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen

Om de schade te beperken, heeft de Droogtecommissie een captatieverbod (onttrekken van water door landbouwers en bedrijven) geadviseerd in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen in Vlaanderen.

Besluit recreatie- en captatieverbod

Door een vastgestelde blauwalgenbloei heeft burgemeester Luc Deconinck een politiebesluit uitgevaardigd voor een recreatie- en captatieverbod ter hoogte van het pand Ruisbroek-Anderlecht van het Kanaal Brussel-Charleroi.

Bekendmakingen uit de RMW van 27 juni 2019

Raadpleeg hier de bekendmakingen, de reglementen en de verordeningen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 juni 2019.

Bekendmakingen uit de gemeenteraad van 27 juni 2019

Raadpleeg hier de bekendmakingen, reglementen en verordeningen van de gemeenteraad van 27 juni 2019.

Burgemeester verbiedt barbecue op openbare domeinen

Burgemeester verbiedt barbecue op openbaar domein en openbare groene ruimten.

Voorlopige bescherming als monument met overgangszone van de Abdijhoeve Hof ten Brukom in Sint-Pieters-Leeuw

Bekendmaking openbaar onderzoek

Bekendmakingen uit de RMW van 23 mei 2019

Raadpleeg hier de bekendmakingen, de reglementen en de verordeningen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 mei 2019.

Bekendmakingen uit de gemeenteraad van 23 mei 2019

Raadpleeg hier de bekendmakingen, reglementen en verordeningen van de gemeenteraad van 23 mei 2019.

Bekendmakingen uit de RMW van 25 april 2019

Raadpleeg hier de bekendmakingen, de reglementen en de verordeningen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2019.

Bekendmakingen uit de gemeenteraad van 25 april 2019

Raadpleeg hier de bekendmakingen, reglementen en verordeningen van de gemeenteraad van 25 april 2019.

Pagina's