Bekendmakingen

Elk lokaal bestuur is verplicht om reglementen en verordeningen bekend te maken op hun website. Ook de openbare onderzoeken over aanvragen van omgevingsvergunning worden via de gemeentelijke website bekendgemaakt. Via de 'Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht' kan je tegen een besluit een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid.

Raadpleegomgeving Sint-Pieters-Leeuw (vanaf 2 september 2019)

De agenda, notulen, reglementen, verordeningen en lijsten met besluiten vanaf 2 september 2019 van diverse organen vind je terug in onze online raadpleegomgeving.

Aankondiging openbaar onderzoek

Op 17 juli 2018 ondertekende de Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed het besluit tot voorlopige bescherming als monument van het gemeentehuis van Vlezenbeek. Het openbaar onderzoek opent op donderdag 16 augustus 2018 en eindigt op 14 september 2018.

Botulisme in Zuunbeek

De burgemeester heeft een besluit uitgevaardigd met het verbod in de omgeving van de Zuunbeek en de wachtbekkens te komen wegens gevaar voor botulisme. Voornamelijk contact met watervogels, dood of levend, moet vermeden worden.

Pagina's