Bekendmakingen

Elk lokaal bestuur is verplicht om reglementen en verordeningen bekend te maken op hun website. Ook de openbare onderzoeken over aanvragen van omgevingsvergunning worden via de gemeentelijke website bekendgemaakt. Via de 'Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht' kan je tegen een besluit een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid.

OMV_2020129959 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het aanleggen van parkeerplaatsen in de achteruitbouwstrook

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunning voor het aanleggen van parkeerplaatsen in de achteruitbouwstrook.  

OMV_2020174577 - Openbaar Onderzoek – aanvraag Omgevingsvergunning voor het bouwen van een driegevel eengezinswoning

Aanvraag Omgevingsvergunning Openbaar Onderzoek voor het bouwen van een driegevel eengezinswoning.
 

OMV_2020144270 - Openbaar Onderzoek – aanvraag Omgevingsvergunning voor het creëren van 4 loten waarvan 2 voor halfopen bebouwing en 2 voor aanhorige tuinen

Aanvraag Omgevingsvergunning Openbaar Onderzoek voor het creëren van 4 loten waarvan 2 voor halfopen bebouwing en 2 voor aanhorige tuinen.
 

OMV_2020178748 - Openbaar Onderzoek – aanvraag Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zwembad en poolhouse en het overdekken van het terras met een pergola

Aanvraag Omgevingsvergunning Openbaar Onderzoek voor het plaatsen van een zwembad en poolhouse en het overdekken van het terras met een pergola.
 

Openbaar Onderzoek – aanvraag stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning voor het bouwen van een windturbine, inclusief de bouw van een elektrische cabine, de bijbehorende aansluitingen en de inrichting van de omgeving

Aanvraag Omgevingsvergunning Openbaar Onderzoek voor het bouwen van een windturbine, inclusief de bouw van een elektrische cabine, de bijbehorende aansluitingen en de inrichting van de omgeving.
 

OMV_2021009939 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het wijzigen van enkele binnenmuren in de eengezinswoning lot 7

Bekendmaking aktename over een omgevingsvergunning voor wijzigen van enkele binnenmuren in de eengezinswoning lot 7.  

OMV_2020157395 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het vernieuwen van het dak en het maken van een dakkapel

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunning voor het vernieuwen van het dak en het maken van een dakkapel.  

OMV_2020157245 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het vellen van 13 bomen en het proper maken van een terrein

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunning voor het vellen van 13 bomen en het proper maken van een terrein.  

OMV_2020129300 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verbouwen van 2 appartementen

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunning voor het verbouwen van 2 appartementen.  

OMV_2020152595 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het wijzigen van de voorgevel door het plaatsen van een sectionaalpoort

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel door het plaatsen van een sectionaalpoort.  

OMV_2020147869 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verbouwen van regulariseren van het vernieuwen van een aangebouwde veranda, het herinrichten van de voortuin en het aanbrengen van pleisterwerk op de gevels

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunning voor het regulariseren van het vernieuwen van een aangebouwde veranda, het herinrichten van de voortuin en het aanbrengen van pleisterwerk op de gevels.  

OMV_2020167437 - Openbaar Onderzoek – aanvraag Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad met terrassen en bouwen van een poolhouse

Aanvraag Omgevingsvergunning Openbaar Onderzoek voor het aanleggen van een zwembad met terrassen en bouwen van een poolhouse.
 

OMV_2020146731 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verbouwen van hoekgebouw met café en woongelegenheden

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunning voor het verbouwen van hoekgebouw met café en woongelegenheden.  

OMV_2021007888 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het plaatsen van een veranda

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda.  

OMV_2021007825 - Openbaar Onderzoek – aanvraag Omgevingsvergunning voor het creëren van 1 lot voor open bebouwing

Aanvraag Omgevingsvergunning Openbaar Onderzoek voor het creëren van 1 lot voor open bebouwing.