Bekendmakingen

Elk lokaal bestuur is verplicht om reglementen en verordeningen bekend te maken op hun website. Ook de openbare onderzoeken over aanvragen van omgevingsvergunning worden via de gemeentelijke website bekendgemaakt. Via de 'Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht' kan je tegen een besluit een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid.

Raadpleegomgeving Sint-Pieters-Leeuw (vanaf 2 september 2019)

De agenda, notulen, reglementen, verordeningen en lijsten met besluiten vanaf 2 september 2019 van diverse organen vind je terug in onze online raadpleegomgeving.

RUP Sint-Pieters-Leeuw Centrum

Aankondiging openbaar onderzoek: het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Sint-Pieters-Leeuw Centrum ligt ter inzage in het gemeentehuis vanaf 22 december 2017 tot en met 20 februari 2018.

Pagina's