Bekendmakingen

Elk lokaal bestuur is verplicht om reglementen en verordeningen bekend te maken op hun website. Ook de openbare onderzoeken over aanvragen van omgevingsvergunning worden via de gemeentelijke website bekendgemaakt. Via de 'Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht' kan je tegen een besluit een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid.

Ministerieel besluit van 25 mei 2020 wijzigt vorig ministerieel besluit met coronamaatregelen

Het ministerieel besluit van 25 mei 2020 met de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, wijzigt het ministerieel besluit van 23 maart 2020.

Captatieverbod ecologische en kwetsbare waterlopen

De nasleep van de droogtes van afgelopen jaren laat zich nog duidelijk voelen op verschillende waterlopen in Vlaanderen. Om de schade te beperken werd een kader uitgewerkt voor het instellen van captatieverboden in ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen.

Besluit burgemeester houdende digitale vergadering gemeenteraad e.a.

De zittingen van de gemeenteraad, de gemeenteraadscommissie, de raad voor maatschappelijk welzijn en de raad van bestuur van het AGB worden, gedurende de federale fase om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, via videoconferentie georganiseerd.

Ministerieel besluit van 23 maart 2020 met dringende maatregelen en bijkomende sluiting kappers

Het ministerieel besluit van 23 maart 2020 met de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, vervangt het ministerieel besluit van 18 maart 2020.

Ministerieel besluit van 18 maart 2020 met dringende coronamaatregelen

Het ministerieel besluit van 18 maart 2020 met de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, en de bijhorende bijlage, treden in werking op woensdag 19 maart om 12.00 uur.

Politiebesluit ingetrokken n.a.v. ministeriële besluiten

Naar aanleiding van de afkondiging van de federale fase en het ministerieel besluit van 13 maart 2020 met maatregelen inzake corona, wordt het politiebesluit van burgemeester Luc Deconinck van 12 maart opgeheven vanaf 13 maart om 24 uur.

Ministeriële besluiten van 13 maart 2020 en FAQ-lijst

De ministeriële besluiten van 13 maart 2020 met de afkondiging van de federale fase en de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, treden in werking op vrijdag 13 maart om 24.00 uur.

Politiebesluit houdende maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van Coronavirus

De burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw, Luc Deconinck, heeft ter voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 een politiebesluit uitgevaardigd met een verbod voor alle openbare en publiek toegankelijke activiteiten die plaatsvinden op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw.

Indoor evenementen met meer dan 1.000 deelnemers niet meer toegelaten in Vlaams-Brabant

In een politiebesluit van de gouverneur van 11 maart 2020 worden alle indoor evenementen in de provincie Vlaams-Brabant waar meer dan (duizend) 1.000 deelnemers worden samengebracht, met ingang van 11 maart 2020 niet meer toegelaten, voor (één) 1 maand, met evaluatie en eventuele herziening eind maart.