Bekendmakingen

Elk lokaal bestuur is verplicht om reglementen en verordeningen bekend te maken op hun website. Ook de openbare onderzoeken over aanvragen van omgevingsvergunning worden via de gemeentelijke website bekendgemaakt. Via de 'Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht' kan je tegen een besluit een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid.

Raadpleegomgeving Sint-Pieters-Leeuw (vanaf 2 september 2019)

De agenda, notulen, reglementen, verordeningen en lijsten met besluiten vanaf 2 september 2019 van diverse organen vind je terug in onze online raadpleegomgeving.

Publieke inspraak over het plan-MER voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen.

Bekendmakingen uit de RMW van 28 maart 2019

Raadpleeg hier de bekendmakingen, de reglementen en de verordeningen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 maart 2019.

Bekendmakingen uit de gemeenteraad van 28 maart 2019

Raadpleeg hier de bekendmakingen, reglementen en verordeningen van de gemeenteraad van 28 maart 2019.

Uitvaardiging politiebesluit verkiezingen

26 mei 2019 zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen. Naar aanleiding van deze verkiezingen heeft Lodewijk De Witte, provinciegouverneur, een politiebesluit uitgevaardigd, om het rustig en ordelijk verloop van de verkiezingscampagne te verzekeren.

Bekendmakingen uit de RMW van 28 februari 2019

Raadpleeg hier de bekendmakingen, de reglementen en de verordeningen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2019.

Bekendmakingen uit de gemeenteraad van 28 februari 2019

Raadpleeg hier de bekendmakingen, reglementen en verordeningen van de gemeenteraad van 28 februari 2019.

Bekendmakingen uit de RMW van 31 januari 2019

Raadpleeg hier de bekendmakingen, de reglementen en de verordeningen uit de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 januari 2019.

Bekendmakingen uit de gemeenteraad van 31 januari 2019

Raadpleeg hier de bekendmakingen, reglementen en verordeningen van de gemeenteraad van 31 januari 2019.

Besluiten van de politieraad van 20 februari 2019

Raadpleeg hier een lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van de politieraad van 20 februari 2019.

Bekendmakingen uit de RMW van 3 januari 2019

Raadpleeg hier de agenda, besluitenlijst en notulen van de eerste vergadering van de RMW van 3 januari 2019.

Bekendmakingen uit de gemeenteraad van 3 januari 2019

Raadpleeg hier de agenda, besluitenlijst en notulen van de installatievergadering van de gemeenteraad van 3 januari 2019.

Openbaar onderzoek waterbeheerplanning

Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kun je je mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Besluiten van de politieraad van 21 december 2018

Raadpleeg hier een lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van de politieraad van 21 december 2018.

Bekendmakingen uit de gemeenteraad van 20 december 2018

Raadpleeg hier de reglementen en verordeningen uit de gemeenteraad van 20 december 2018.

Toewijzing zetels Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

De 8 zetels van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zijn toegewezen.

Pagina's