Bekendmakingen

Elk lokaal bestuur is verplicht om reglementen en verordeningen bekend te maken op hun website. Ook de openbare onderzoeken over aanvragen van omgevingsvergunning worden via de gemeentelijke website bekendgemaakt. Via de 'Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht' kan je tegen een besluit een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid.

Raadpleegomgeving Sint-Pieters-Leeuw (vanaf 2 september 2019)

De agenda, notulen, reglementen, verordeningen en lijsten met besluiten vanaf 2 september 2019 van diverse organen vind je terug in onze online raadpleegomgeving.

RUP Wilderplein

Milieueffectrapportage wees uit dat het RUP geen aanleiding geeft tot aanzienelijke negatieve milieugevolgen.

Bekendmaking omgevingsvergunningsaanvraag Eoly nv

Met als voorwerp: bijstelling van de bijzondere voorwaarde (artikel 4.§2.2) uit de milieuvergunning van 20/12/2012 van de deputatie aan Ecopower CVBA voor het uitbaten van drie windturbines.

RUP Wilderplein

Aankondiging openbaar onderzoek: het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Wilderplein ligt ter inzage in het gemeentehuis vanaf 16 augustus 2017 tot en met 14 oktober 2017.

Bekendmakingen uit de gemeenteraad van 29 juni 2017

Raadpleeg hier de reglementen en verordeningen uit de gemeenteraad van 29 juni 2017.

Besluiten van de politieraad van 14 juni 2017

Raadpleeg hier een lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van de politieraad van 14 juni 2017.

Bekendmakingen uit de gemeenteraad van 24 mei 2017

Raadpleeg hier de reglementen en verordeningen uit de gemeenteraad van 24 mei 2017.

Bekendmakingen uit de gemeenteraad van 27 april 2017

Raadpleeg hier de reglementen en verordeningen uit de gemeenteraad van 27 april 2017.

Bekendmaking milieuvergunningsaanvraag Haviland Intercommunale

Met als voorwerp: hernieuwing, wijzigen en uitbreiden van een vergunde inrichting voor de opslag, overslag en behandeling van afvalstoffen.

Bekendmakingen uit de gemeenteraad van 30 maart 2017

Raadpleeg hier de reglementen en verordeningen uit de gemeenteraad van 30 maart 2017.

Wie maakt van het voormalig gemeentehuis van Vlezenbeek een unieke ontmoetingsplek?

De gemeente gaat via een open onderhandelingsprocedure op zoek naar een erfpachthouder voor het voormalig gemeentehuis van Vlezenbeek voor een socio-culturele functie, voor horeca of voor kleinschalige kernversterkende kleinhandel.

Bekendmakingen uit de gemeenteraad van 23 februari 2017

Raadpleeg hier de reglementen en verordeningen uit de gemeenteraad van 23 februari 2017.

Bekendmakingen uit het college van 13 februari 2017

Raadpleeg hier de reglementen en verordeningen uit het college van 13 februari 2017

Bekendmakingen uit de brandweerzone Vlaams-Brabant West van 24 januari 2017

Raadpleeg hier het uittreksel uit de brandweerzone Vlaams-Brabant West van 24 januari 2017

Bekendmakingen uit de brandweerzone Vlaams-Brabant West van 24 januari 2017

Raadpleeg hier het uittreksel uit de zoneraad van 4 juli 2016.

Bekendmakingen uit de brandweerzone Vlaams-Brabant West van 4 juli 2016

Raadpleeg hier het uittreksel uit de zoneraad van 4 juli 2016.

Pagina's