Bekendmakingen

Elk lokaal bestuur is verplicht om reglementen en verordeningen bekend te maken op hun website. Ook de openbare onderzoeken over aanvragen van omgevingsvergunning worden via de gemeentelijke website bekendgemaakt. Via de 'Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht' kan je tegen een besluit een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid.

OMV_2020171417 - Openbaar Onderzoek – aanvraag Omgevingsvergunning voor het bouwen van 6 woningen (loten 5-6-7-8-19-20)

Aanvraag Openbaar Onderzoek - Omgevingsvergunning voor het bouwen van 6 woningen (loten 5-6-7-8-19-20).
 

Toegestane afwijkingen in 2021 op de wekelijkse rustdag aan alle handelaars van de gemeente

Bekendmaking van de data waarop handelaars mogen afwijken op de wekelijkse rustdag.

Opheffing captatieverbod Vlaams-Brabant

Het besluit van 5 augustus 2020 op het verbod om water te capteren wordt opgeheven voor het hele grondgebied van de provincie.

Politiebesluit van de gouverneur met betrekking tot de mondmaskerplicht, take-away en huis-aan-huisactiviteiten

De gouverneur heeft een politiebesluit uitgevaardigd met betrekking tot de mondmaskerplicht, take-away en huis-aan-huisactiviteiten.

Politiebesluit van de gouverneur met betrekking tot de mondmaskerplicht

De gouverneur heeft een politiebesluit uitgevaardigd met betrekking tot de mondmaskerplicht.

COVID-19 alarmniveau 4 gaat in: strengere regels vanaf maandag 19 oktoberCOVID-19 alarmniveau 4 gaat in: strengere regels vanaf maandag 19 oktober

COVID-19 alarmniveau 4 gaat in: strengere regels vanaf maandag 19 oktober

Het Overlegcomité heeft kennisgenomen van de zorgwekkende epidemiologische toestand, waarbij het volledige land zich sinds vandaag op basis van de COVID-19 barometer op alarmniveau 4 bevindt (zeer hoge alertheid).

Politiebesluit van de burgemeester van 14 oktober 2020 betreffende de mondmaskerverplichting in de schoolomgeving en op de parkings van de sportcomplexen

De burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw, Luc Deconinck, heeft ter voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 een politiebesluit uitgevaardigd met betrekking tot mondmaskerplicht aan scholen en parkings van sportcomplexen op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw.

Politiebesluit van de gouverneur met betrekking tot de kantines verbonden aan sportinfrastructuren

De gouverneur heeft een politiebesluit uitgevaardigd dat alle sportkantines oplegt om maximaal open te houden tot een half uur na de laatste sportactiviteit.

Gouverneur voert uniforme verplichting in om een mondneusmasker te dragen op een aantal evenementen en publieke plaatsenGouverneur voert uniforme verplichting in om een mondneusmasker te dragen op een aantal evenementen en publieke plaatsen

Gouverneur voert uniforme verplichting in om een mondneusmasker te dragen op een aantal evenementen en publieke plaatsen

De gouverneur heeft een politiebesluit uitgevaardigd betreffende mondmaskers met het oog op eenvormigheid en duidelijkheid van de regels voor de bevolking en het verder tegengaan van de verspreiding van COVID-19 in Vlaams-Brabant.

Verlenging besluit betreffende mondmaskers en samenscholingVerlenging besluit betreffende mondmaskers en samenscholing

Verlenging besluit betreffende mondmaskers en samenscholing

Het politiebesluit rond mondmaskers en samenscholing wordt verlengd tot en met 7 oktober 2020.

Verplicht mondmasker bij te hebben in Vlaams Brabant

Iedereen boven de leeftijd van 12 jaar moet steeds een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof bij zich hebben in de openbare ruimte van het gehele grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant om zodoende te kunnen voldoen aan de verplichting een mondmasker te dragen.

Wanneer het dragen van een mondneusmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Corona: Sint-Pieters-Leeuw neemt bijkomende maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan: samenscholingsverbod in ColomaparkCorona: Sint-Pieters-Leeuw neemt bijkomende maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan: samenscholingsverbod in Colomapark

Corona: Sint-Pieters-Leeuw neemt bijkomende maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan: samenscholingsverbod in Colomapark

Omdat werd vastgesteld dat in het Colomapark en vooral in het weekend grote samenscholingen plaatsvinden - zoals huwelijksfeesten - vaardigt burgemeester Luc Deconinck een nieuw besluit uit.