Bekendmakingen

Elk lokaal bestuur is verplicht om reglementen en verordeningen bekend te maken op hun website. Ook de openbare onderzoeken over aanvragen van omgevingsvergunning worden via de gemeentelijke website bekendgemaakt. Via de 'Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht' kan je tegen een besluit een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid.

Raadpleegomgeving Sint-Pieters-Leeuw (vanaf 2 september 2019)

De agenda, notulen, reglementen, verordeningen en lijsten met besluiten vanaf 2 september 2019 van diverse organen vind je terug in onze online raadpleegomgeving.

OMV_2020034062 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van een regenwaterkelder onder een vergunde loods.

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van een regenwaterkelder onder een vergunde loods.   

OMV_2019159396 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het afbreken van een bestaand gebouw en bouwen van een praktijkruimte en 4 appartementen

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het afbreken van een bestaand gebouw en bouwen van een praktijkruimte en 4 appartementen.   

OMV_2020032470 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een eengezinswoning

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een eengezinswoning.   

OMV_2020010687 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het afbreken van stallen en schuren en vervangen door nieuwe landbouwloods

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het afbreken van stallen en schuren en vervangen door nieuwe landbouwloods.   

OMV_ 2019039583 - Beslissing in beroep deputatie over een verkavelingsaanvraag voor het creëren van 41 loten met nutsvoorzieningen en wegenis

Bekendmaking beslissing over het creëren van 41 loten met nutsvoorzieningen en wegenis.   

OMV_2020037066 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het aanleggen van een parkeerplaats in de voortuin

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het aanleggen van een parkeerplaats in de voortuin.   

OMV_2020045480 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het isoleren en bepleisteren van gevels

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het isoleren en bepleisteren van gevels.   

OMV_2020035361 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het renoveren van de voorgevel, aanbrengen isolatie en crepi

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het renoveren van de voorgevel, aanbrengen isolatie en crepi.   

OMV_2019149410 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het renoveren van een oud schoolgebouw tot collectief woonproject

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het renoveren van een oud schoolgebouw tot collectief woonproject.   

OMV_2020021615 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het kappen van een boom

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het kappen van een boom.   

OMV_2020030786 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het herinrichten van de voortuin met een parkeerplaats

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het herinrichten van de voortuin met een parkeerplaats.   

Ministerieel besluit van 25 mei 2020 wijzigt vorig ministerieel besluit met coronamaatregelen

Het ministerieel besluit van 25 mei 2020 met de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, wijzigt het ministerieel besluit van 23 maart 2020.

Captatieverbod ecologische en kwetsbare waterlopen

De nasleep van de droogtes van afgelopen jaren laat zich nog duidelijk voelen op verschillende waterlopen in Vlaanderen. Om de schade te beperken werd een kader uitgewerkt voor het instellen van captatieverboden in ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen.

Besluit burgemeester houdende digitale vergadering gemeenteraad e.a.

De zittingen van de gemeenteraad, de gemeenteraadscommissie, de raad voor maatschappelijk welzijn en de raad van bestuur van het AGB worden, gedurende de federale fase om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, via videoconferentie georganiseerd.

Besluiten van de politieraad van 22 april 2020

Raadpleeg hier een lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van de politieraad van 22 april 2020.

Pagina's