Bekendmakingen

Elk lokaal bestuur is verplicht om reglementen en verordeningen bekend te maken op hun website. Ook de openbare onderzoeken over aanvragen van omgevingsvergunning worden via de gemeentelijke website bekendgemaakt. Via de 'Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht' kan je tegen een besluit een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid.

Raadpleegomgeving Sint-Pieters-Leeuw (vanaf 2 september 2019)

De agenda, notulen, reglementen, verordeningen en lijsten met besluiten vanaf 2 september 2019 van diverse organen vind je terug in onze online raadpleegomgeving.

OMV_2020037693 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het slopen van een bestaande woning en vrijstaande garage en bouwen van een nieuwe vrijstaande woning

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het slopen van een bestaande woning en vrijstaande garage en bouwen van een nieuwe vrijstaande woning.   

OMV_2020011647 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het uitbreiden van een bedrijfswoning bij een bestaand landbouwbedrijf

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het uitbreiden van een bedrijfswoning bij een bestaand landbouwbedrijf.   

Besluiten van de politieraad van 17 juni 2020

Raadpleeg hier een lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van de politieraad van 17 juni 2020.

OMV_2020002392 - Openbaar Onderzoek – Aanvraag Omgevingsvergunning voor het bouwen van een overkapping aan een bestaande loods voor afvalsortering

 Aanvraag Omgevingsvergunning voor het bouwen van overkapping aan bestaande loods voor afvalsortering.  

OMV_2020027848 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het realiseren van een terras op de verdieping achter een bestaande woning

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het realiseren van een terras op de verdieping achter een bestaande woning.   

OMV_2020032706 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het afbreken van een achterhuis, uitbreiden van de bestaande woning en regulariseren van een bestaande garage en vroeger uitgevoerde afbraakwerken

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het afbreken van een achterhuis, uitbreiden van de bestaande woning en regulariseren van een bestaande garage en vroeger uitgevoerde afbraakwerken.   

OMV_2020065733 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het heraanleggen voortuin en plaatsen crepi op gevel

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het heraanleggen voortuin en plaatsen crepi op gevel.   

OMV_2020021638 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het aanleggen van een parkeerplaats in de voortuin

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het aanleggen van een parkeerplaats in de voortuin.   

OMV_2020005176 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verbouwen van een eengezinswoning

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verbouwen van een eengezinswoning.   

OMV_ 2019150891 - Beslissing deputatie over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het hernieuwen van milieuvergunning, plaatsen van 2 bureelcontainers en aanleggen van nieuwe toegangsweg

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het hernieuwen van milieuvergunning, plaatsen van 2 bureelcontainers en aanleggen van nieuwe toegangsweg.   

OMV_2020018945 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het vervangen van het bestaande HS-lokaal in metselwerk door een distributiecabine in crepistructuur

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het vervangen van het bestaande HS-lokaal in metselwerk door een distributiecabine in crepistructuur.   

OMV_2020021932 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een winkel en industriële loods voor kringloopwinkel

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een winkel en industriële loods voor kringloopwinkel.   

OMV_2020034062 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van een regenwaterkelder onder een vergunde loods.

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van een regenwaterkelder onder een vergunde loods.   

OMV_2019159396 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het afbreken van een bestaand gebouw en bouwen van een praktijkruimte en 4 appartementen

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het afbreken van een bestaand gebouw en bouwen van een praktijkruimte en 4 appartementen.   

OMV_2020032470 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een eengezinswoning

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een eengezinswoning.   

Pagina's