Bekendmakingen

Elk lokaal bestuur is verplicht om reglementen en verordeningen bekend te maken op hun website. Ook de openbare onderzoeken over aanvragen van omgevingsvergunning worden via de gemeentelijke website bekendgemaakt. Via de 'Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht' kan je tegen een besluit een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid.

Raadpleegomgeving Sint-Pieters-Leeuw (vanaf 2 september 2019)

De agenda, notulen, reglementen, verordeningen en lijsten met besluiten vanaf 2 september 2019 van diverse organen vind je terug in onze online raadpleegomgeving.

Burgemeesterbesluit vergaderwijze bestuursorganen

De zittingen van de gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, raad van bestuur van het AGB, de gemeenteraadscommissies en het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, worden tijdens de periode van de epidemische noodsituatie, via videoconferentie georganiseerd.

Pagina's