Bekendmakingen

Elk lokaal bestuur is verplicht om reglementen en verordeningen bekend te maken op hun website. Ook de openbare onderzoeken over aanvragen van omgevingsvergunning worden via de gemeentelijke website bekendgemaakt. Via de 'Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht' kan je tegen een besluit een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid.

Raadpleegomgeving Sint-Pieters-Leeuw (vanaf 2 september 2019)

De agenda, notulen, reglementen, verordeningen en lijsten met besluiten vanaf 2 september 2019 van diverse organen vind je terug in onze online raadpleegomgeving.

OMV_2020108613 - Openbaar Onderzoek – aanvraag Omgevingsvergunning voor het slopen van een bestaande HS-cabine in metselwerk en plaatsen van een distributiecabine in steenstripstructuur

Aanvraag Omgevingsvergunning voor het slopen van een bestaande HS-cabine in metselwerk en plaatsen van een distributiecabine in steenstripstructuur.
 

OMV_2020013180 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het creëren van 1 lot voor open bebouwing en het slopen van een stalgebouw

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunning voor het creëren van 1 lot voor open bebouwing en het slopen van een stalgebouw .  

OMV_2020078597 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor vervangen van een garagepoort door een raam voor het maken van een keuken

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunning voor het vervangen van een garagepoort door een raam voor het maken van een keuken.  

OMV_2020061814 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verbouwen en uitbreiden van een woning

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een woning.  

OMV_2020108819 - Openbaar Onderzoek – aanvraag Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad

Aanvraag Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad.
 

OMV_2020037356 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het vervangen van een afgeleefde veranda door een slaapkamer aan een beletage appartement

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunning voor het vervangen van een afgeleefde veranda door een slaapkamer aan een beletage appartement.  

OMV_2020059487 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een meergezinswoning met 5 wooneenheden en het herinrichten van het terrein

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning met 5 wooneenheden en het herinrichten van het terrein.  

OMV_2020044662 -Beslissing omgevingsvergunning met voorwaarden voor bouwen van 6 meergezinswoningen waaronder 2 assistentiewoningen

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunning met voorwaarden voor bouwen van 6 meergezinswoningen waaronder 2 assistentiewoningen  

OMV_2020082255 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verbouwen en uitbreiden van een open eengezinswoning

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verbouwen en uitbreiden van een open eengezinswoning .  

OMV_2020107166 - Openbaar Onderzoek – aanvraag Omgevingsvergunning voor het bouwen van twee halfopen ééngezinswoningen

Aanvraag Omgevingsvergunning voor het bouwen van twee halfopen ééngezinswoningen.
 

OMV_2020078034 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het vellen van een populier

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het vellen van een populier.  

OMV_2020067429 - Openbaar Onderzoek – Aanvraag Omgevingsvergunning voor het creëren van 2 loten voor open bebouwing

Aanvraag Omgevingsvergunning voor het creëren van 2 loten voor open bebouwing.
 

OMV_2020058980 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van het uitbreiden van een eengezinswoning

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van het uitbreiden van een eengezinswoning.   

OMV_2020033792 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een garage als tuinhuis

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een garage als tuinhuis.   

OMV_2020068795 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een driegevel eengezinswoning

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een driegevel eengezinswoning.   

Pagina's